Pedagógia

A Waldorf iskolák legfontosabb nevelési elveinek egyike a gyermek személyiségének minél mélyebb és sokoldalúbb megismerése. Felfedezni a benne rejlő értékeket, talentumokat, ezeket gondozni, megadni minden lehetőséget kibontakoztatásukhoz.

Fontos feladat, hogy megismervén a körülötte lévő világot, otthon érezze magát benne. Tudjon a képességeiről, tudja, hogy hol és mire használhatja őket. Minden, amit a gyermek az iskolában tanul, kézzelfogható, lelkével átélhető kell, hogy legyen. Például az első osztályosok betűtanulásánál a betűknek történetük van, szeretettel lehet megközelíteni őket.

A világ önálló megismerése

Célunk, hogy a gyerekek önmaguk fedezzék fel a világ dolgait. A gyermeki megismerési utat követve először az egészet egyben lássák (mint ahogyan a kisgyermek is óriásfogalmakat alkot), majd az észlelés és a fogalomalkotás finomodásával fedezék fel az egyre differenciáltabb kis részleteket.

Fontos, hogy ne kész, megmásíthatatlan tényeket tanítsunk nekik, hanem hogy érzéseiket, akaratukat, és gondolkodásukat egyszerre arra ösztönözzük, hogy a világot a maga változatosságában, összefüggéseiben, szeretettel tudják megismerni, befogadni. Így juttatjuk őket élő, a változásokat felvenni képes gondolkodáshoz.

S saját út megtalálása

A Waldorf pedagógia tartalmi és módszertani szempontból egyaránt a kisgyermek sajátos fejlődési szakaszait követi a felnőtté válás útján. Igyekszik a lehető legteljesebb mértékben „kiszolgálni”, támogatni a fejlődő emberi lényt saját útjának megtalálásában.

Szociális érzékenység és felelősségtudat 

A Waldorf-iskola a ma fiataljait úgy neveli és tanítja, hogy a társadalom más tagjaival együtt szabad közösséget legyenek képesek alkotni, megfelelve a kor kérdéseinek, kihívásainak. A fiatalokat szabadságra és önálló felelősségtudatra “iskolázza “, vagyis olyan egyéneket kíván nevelni, akik szabadságukkal felelősen képesek bánni, akik szociálisan érzékenyek. Pedagógiánk ezért fontosnak tartja, hogy a gyermekekben alapvetően meglévő, a környezetük és a világ iránti nyitottságot ápolja, illetve megőrizze.

 A művészet fontossága

Helyüket jól megálló, a konfliktusokat bíró, alkotó, nagy teljesítményekre képes felnőtteket szeretnénk nevelni. Ehhez azonban fontosnak tartjuk a gyermek fantáziájának, gazdag belső világának megóvását, ill. megteremtését, melynek eszköze elsősorban a művészeti tevékenység.

 Az „én-erő” kibontakozása

Az első 8 évben az osztálytanító kíséri az osztály fejlődését. Ő tartja a „főoktatást”, ő tanítja epochális rendszerben a közismereti tárgyakat. A gyermek megismerése, az egyéni fejlődés biztosítása, az érzelmi biztonság kialakulása miatt fontos, hogy az osztálytanító személye 1-8. osztályig lehetőség szerint ne változzon. A kisiskolás a tanítójában tekintélyt, példát lát, felé feltétlen tisztelettel fordul. Ez segíti elő később a saját „én-erő” kibontakozását.

A serdülő korban már a tanár tudása, elmélyült érdeklődése vált ki tiszteletet, ez segít abban, hogy a diák is kialakíthassa önálló érdeklődését és viselkedését. Mindezek értelmében a 9. évfolyamtól az osztálytanítót a felsős osztálykísérők és szaktanárok váltják a maguk másfajta, specializált felkészültségével.